Delen door 0 kan niet in reporting services/sql server. Met deze eenvoudige formule kun je delen door 0 voorkomen zodat de #error melding niet meer verschijnt:

= IIF(SUM(Fields!OmzetVorigJaar.Value) + 0 = 0, Nothing,
SUM(Fields!MargeVorigJaar.Value) / IIF(SUM(Fields!OmzetVorigJaar.Value)+0=0,1,
( SUM(Fields!OmzetVorigJaar.Value) ) ))

Deze formule rekent het margepercentage uit van het vorige jaar (margevorigjaar/ omzetvorigjaar).

Eerst controleer je of het getal waardoor je wilt delen 0 is ( getal + 0 = 0). Als dit zo is vul je de textbox op met Nothing en stopt de verdere berekening. Nothing is hetzelfde als NULL in SQL, alleen met een ander naampje. Je kunt ook een lege string in de textbox stoppen: "". Mijn ervaring is dat je hiermee problemen kunt krijgen als je de uitkomst van deze cel in een andere cel wilt gebruiken (ReportItems). De input is dan een lege string en daar kun je geen formules mee maken.

Als het getal geen 0 is dan wordt de deling uitgevoerd.