Oplossing voor het tonen voor bijv. alle klanten waar de afgelopen 2 jaar geen zaken mee is gedaan, uitgaande van een integer als datumveld.

SELECT * FROM AANKOPEN

WHERE LaatsteAankoop <= (YEAR(DATEADD(yy, -2, GETDATE())) * 10000) + (MONTH(DATEADD(yy, -2, GETDATE())) * 100) + (DAY(DATEADD(yy, -2, GETDATE())))