In SQL Server 2005 ontbreekt een zoekfunctie om snel een kolom te kunnen vinden. Dit kan nog weleens handig zijn als je een bepaalde kolom zoekt maar niet weet in welke tabel deze zich bevindt. De oplossing hiervoor is een eenvoudig Query:


SELECT O.NAME Tabelnaam,
C.NAME Kolomnaam
FROM sys.columns C
INNER JOIN sys.objects O ON C.object_id = O.object_id
WHERE C.NAME LIKE '%VULHIERDEKOLOMINDIEJEZOEKT%'
ORDER BY O.NAME,
C.NAME